Knihy o Gabrielu Knoxovi si nacházejí oblibu u stále širšího počtu čtenářů (hráčů). Lidé jsou různí, mají různé přístupy, někteří hrají gamebooky tzv. „na pohodu“, jiní až úzkostlivě dodržují pravidla. Spolu s tím, jak se rozšiřuje čtenářská / herní základna, vyvstávají také otázky, ať už k příběhu, anebo k pravidlům. Každého feedbacku si jako autor velmi cením, a snažím se odpovědět na všechny.

Pokud si knihy GKG pořídíte a budete mít jakýkoliv dotaz či připomínku, můžete mne kontaktovat přímo na emailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. či na Facebookovém profilu do zpráv.

Některé otázky si však zaslouží podrobnější odpověď, a navíc mohou pomoci i jiným hráčům, kteří se s daným tématem setkali rovněž, ale neměli potřebu jej specificky řešit. Zde tedy budou postupně přibývat často kladené dotazy, na něž zde najdete ucelené odpovědi.

 

Update I (1. 12. 2017): Upozornění pro čtenáře třetího gamebooku s názvem Dračí hrobka - byly zjištěny dvě kosmetické chyby v textu, bohužel až po odeslání bloku knihy do tiskárny. Jedná se o vložené číslice (89 a 26) mezi slova v herních sekcích 204 a 262. Tyto číslice jsou zcela náhodné a nemají žádný význam. Při čtení textu je, prosím, ignorujte.

Autor v současnosti analyzuje příčinu tohoto zvláštního nedostatku, aby se chyby v budoucnu neměly šanci opakovat. Autor se za tyto kosmetické chyby omlouvá všem čtenářům série Gabriel Knox.

 


1.    Mám číst knihy samostatně anebo jako pokračující příběh?

Knihy GKG jsou navrženy jako ucelená sága s úzce navazujícím příběhem. Největší zážitek z nich budete mít, pokud si v první knize vytvoříte postavu a s tou budete procházet příběhem všech následujících svazků. Vždy si převedete veškeré údaje v Deníku do dalšího dílu a pokračujete ve hře. S jednou postavou tak budete mít unikátní set dovedností, najdete specifickou výbavu a předměty, a získáte pouze některé z možných zásluh. Díky tomu se vám budou při čtení knih s vyšším pořadovým číslem otevírat různé možnosti či bonusové sekce.

Protože každá kniha nabízí několik cest k dohrání, variabilita příběhu tak s každou další knihou narůstá geometrickou řadou.

Nic vám však nebrání ani hraní jednotlivých knih samostatně. Obtížnost hraní je však vyšší, neboť pravidla počítají s pokračujícími čtenáři, kteří mají znalost předchozího příběhu a s tím související výbavu či bonusové atributy. Dohrání libovolného svazku jako solitér je však naprosto reálné a skvěle proveditelné. Knihy jsou podrobeny velmi pečlivému a důkladnému testování, a vyváženost pravidel je jejich největší klad.


2.    Jak je to s atributy? Co je základní / výchozí / aktuální hodnota a jak s tím souvisí výbava?

Hlavní hrdina příběhu Gabriel Knox je definován dvěma parametry:
ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ a VITALITA.

V dalším textu budeme podrobně rozebírat VITALITU, neboť na tento atribut se vztahuje více pravidel či modifikací. Platí následující rovnice:

Základní hodnota = hod kostkou
Výchozí hodnota = Základní hodnota + bonusy (dovednosti, výbava, dokončené knihy, atd.)
Aktuální hodnota = hodnota kdykoliv během hry. Nikdy nesmí přesáhnout Výchozí hodnotu.

Příklad 1: Při určení atributu VITALITA hodíte na kostce 6. Podle jednoduché tabulky v pravidlech zjistíte, že vaše Základní hodnota je 27. Jako dovednosti jste si určil čtyři dovednosti z oboru Šikovnost a chytrost, a jednu dovednost z oboru Šermířství. Tato kombinace vám garantuje bonus +4 body k VITALITĚ. Vaše Výchozí hodnota tak bude 31 (27 + 4).

Předměty výbavy, které následně ovlivňují atribut VITALITA, se ve své podstatě dělí na trvalé (zbroje, pláště, magické šperky, atd.) a spotřební (elixíry, zaklínadla). Trvalé předměty ovlivňují Výchozí hodnotu (a zvyšují tak vaši životaschopnost), spotřební pouze navrací ztracenou VITALITU během hry.

Příklad 2: Navážeme na předchozí situaci, kde jsme vaši Výchozí hodnotu spočítali 31. Ve startovací výbavě si zvolíte ještě Koženou zbroj (bonus +4 k VITALITĚ) a Elixír z Bakharu (při požití navrací až 9 bodů VITALITY). Kožená zbroj patří mezi trvalé předměty a zvýší tak vaši Výchozí hodnotu VITALITY o 4 body, tedy na hodnotu 35. To je současně vaše maximální hodnota, na níž se můžete během hry dostat, než naleznete další předmět, který vám Výchozí hodnotu zvýší více (lepší zbroj, magický artefakt, atd.).
Řekněme, že během hry jste raněni v souboji a vaše VITALITA klesne na 28 bodů. Jestliže se rozhodnete nyní využít váš Elixír z Bakharu, můžete si dle popisu navrátit až 9 bodů zpět. Při léčení však nesmíte překročit vaši Výchozí hodnotu. Elixír vám tak vyléčí zpět 7 bodů VITALITY (na hodnotu 35), zbylé dva body propadají.

Úplně stejně se postupuje u atributu ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ, pouze s tím rozdílem, že u něj se hodnota bude měnit pouze sporadicky a neexistuje žádný strop. ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ můžete mít tak vysokou, jak vám vaše dovednosti, schopnosti a výbava umožňují.


3.    Jak správně vyhodnotit ZRANĚNÍ během souboje?

Zranění zbraně je vždy přesně definováno u každé z nich. Někdy se vám v souboji podaří soupeře je škrábnout (tj. zranit jej za polovinu zranění). Zde se vždy aplikuje zaokrouhlování dolů.

Příklad: Meč má zranění 5, poloviční zranění bude 2. Pokud ovládáte dovednost Šermířské finesy a bojujete zrovna proti lidskému protivníkovi, smíte si přičíst bonus +1 ke ZRANĚNÍ. Tedy s tím samým mečem budete mít zranění 6 a poloviční zranění bude 3.

Jiný příklad: Ovládáte dovednost Útok dvěma zbraněmi, a máte ve výbavě meč (zranění 5) a dlouhou dýku (zranění 3). Vaše celkové ZRANĚNÍ bude 8, poloviční zranění (škrábnutí) bude 4. Jestliže ovládáte i Šermířské finesy, vaše ZRANĚNÍ stoupne na 9, poloviční zranění však zůstane 4 (zaokrouhlení dolů).


4.    Kdy lze použít léčivé či jiné elixíry?

Obecně lze všechny elixíry použít kdykoliv mimo boj. To znamená klidně i v sekci, kde již vidíte, že budete muset bojovat (jsou zde uvedeny atributy soupeře). Dokud poprvé nehodíte kostkou, souboj ještě nezačal. Pokud jste tedy zraněni, ale vlastníte nějaký léčivý elixír, smíte jej požít klidně těsně před začínajícím soubojem a zlepšit si tak výchozí podmínky pro boj. Nesmíte však léčivé elixíry využívat během probíhajícího souboje, kdy např. vidíte, že vám nepřeje štěstí a vaše VITALITA se blíží nule.

Bojové elixíry, které zvyšují vaše atributy (např. Kolibřík s bonusem +2 k ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ) se požívají vždy těsně před soubojem. Podle atributů soupeře se rozhodnete, jestli posilovací elixír použijete, anebo si jej pošetříte do budoucna.

Některé elixíry lze použít výhradně na pokyn v textu (např. Odvar z hadích žláz, či Tinkturu z netopýří žluče). Musíte tedy čekat, až se vyskytne příležitost k použití, samy o sobě nic nedělají.


5.    Jak je to s Potravinami a Mošnou?

V první knize Zázračná kněžka byly jednotlivé porce potravin definovány jako jednotlivé položky v Mošně. Mošna je však malá, můžete do ní vložit maximálně 6 (nebo 8) předmětů. Druhá kniha Jeskyně Tisíce přání tak pravidla upravuje ve prospěch hráče. V jedné kolonce můžete nést až pět porcí potravin.

Toto pravidlo však nyní platí všeobecně, proto jej můžete bez obav využívat již v první knize. Stáhněte si z webových stránek Deník pro Jeskyni Tisíce přání a klidně jej využijte i pro Zázračnou kněžku.

 
 
 

Kontakt

Email: info@gabriel-knox-gamebook.eu

tel: +420 737 977 905